Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vyučuje se podle původního RH – ruší se povinnost homogenních tříd a skupin. Vyučování končí podle původního RH.
ŠD je v provozu pro všechny žáky 1. – 5. ročníku do 16, 30 hod.


Antigenní testy se provádí nadále 1x týdně v pondělí nebo první den přítomnosti žáka v daném týdnu ve škole. Žákům 3.- 5. třídy se posouvá v úterý 6. vyuč. hodina na místo 4. (volné) vyuč. hodiny, protože zatím neprobíhá výuka plavání. Vyučování končí tento den po 5. vyuč. hodině.