Roboti v praxi


Začátkem března měli žáci čtvrté a páté třídy opět menší zpestření výuky. V první části programu se seznámili s historií robotů a tím, kde všude se používají, jak nám lidem pomáhají a ulehčují život.
Mnozí byli velmi překvapení, když zjistili, že slovo robot pochází z českého jazyka! Druhá část projektu už byla praktická. Nejdříve děti zjistily, co to jsou hologramy a jak fungují. Z laminovací fólie si vyrobily jednoduchou pyramidu, tu pak položily na tablety, promítly video hologramu z youtube a zázrak byl na světě! V další části na ně čekali Ozoboti – malí roboti, kteří se
programují pomocí barevných fixek. I ti naše žáky zaujali! Opravdu rychle se je naučili ovládat pomocí nakreslených čar na papírech, ale i to, že při kombinaci určitých barev začnou blikat, couvat anebo se točit jako tornádo! V posledním bloku se někteří seznámili s virtuální realitou. Dostali speciální brýle a vydali se na různá místa – např. do moře či vesmíru. Tato činnosti mnohé nadchla ze všech nejvíce!