Škola nanečisto

V letošním školním roce již podruhé proběhla v naší ZŠ škola nanečisto určená pro předškoláky, nejen naší mateřské školy. V rámci školy nanečisto mají žáci možnost zkusit si činnosti připravující je na nástup do základní školy. Naším cílem je připravit žáky hravou formou na vstup do školy a ověření jejich školních znalostí. Tentokrát jsme se zaměřili na
zimu a zimní sporty. Každý předškoláček si vyrobil svoji vlastní brusli, která jej provázela celou školou nanečisto, a na ni sbíral svá razítka za zvládnuté úkoly. Předškoláčci si zkusili didaktické hry, komunikaci před třídou, poznávání barev, popisování obrázku, uvolňovací cviky, číslice 1-5 a mnoho dalšího. Děti měly také možnost si prohlédnout prostory své
budoucí školy, seznámit se s prostředím, učitelkami a svými budoucími spolužáky, kteří je budou doprovázet v 1. třídě. Děti, které nasbírali na svoji brusli alespoň 3 samolepky, dostali malé překvapení v podobě placky se školním logem. V příštím roce se na Vás moc těšíme!