Projekt Den Země

V pátek 22. dubna si naši žáci připomněli několika aktivitami tuto celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
Mladší žáci (1. – 3. ročník) se vydali na sběrný dvůr na exkurzi. Zde pro ně pracovník sběrného dvora připravil ukázky různých druhů odpadů a poutavou formou vysvětlil jejich třídění a další recyklaci. Byl prostor i na dotazy dětí. Na závěr žáci dostali hezké odměny od svozové firmy SUEZ –
např. reflexní vestičky, frisbee… Poté se děti věnovaly dalším environmentálním aktivitám, např. vyhledaly sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad, nakoukly do některých a komentovaly kvalitu třídění odpadů, sledovaly svoz bioodpadu, vyzkoušely nová frisbíčka.
Starší žáci (4. a 5. ročník) se na tento projektový den připravovali několik měsíců. V hodinách informatiky připravovali texty na popisné tabulky k nově vysázeným stromům v obci. V hodinách výtvarné výchovy malovali detailní obrázky jednotlivých stromů. Informativní tabulky vyrobené podle
žákovských předloh pak děti 22. dubna rozmisťovaly k jednotlivým druhům stromů. Při zpáteční cestě pak sbírali odpadky v okolí „hájíčku“.
Věříme, že těmito aktivitami zaséváme „semínka“ dalšího ekologického jednání našich dětí.