Ukliďme Přáslavice!

Této pro naše okolí velmi prospěšné akce se 2. dubna zúčastnilo i několik dětí z naší školy.
Všichni účastníci dostali rukavice a pytle na odpadky a též tolik užitečný vozík. Byli rozděleni do tří skupin a vyrazili s doprovodem na tři trasy. Navzdory chladnému počasí pracovali velmi důkladně a
vytrvale. Asi nejvíce odpadků nasbírali na cyklostezce Přáslavice – Kocourovec.
„Nejzajímavější“ nalezené odpadky: „deset krabic petard – naštěstí rozmočených, kus koberce, hodně pletiva – díky přáslavskému povětří asi odfouklému z výsadby stromů…“
Na závěr celé akce se účastníci sešli na sběrném dvoře, odkud odcházeli nejen s diplomy, ale hlavně s radostí z hezky uklizené obce.