Ochrana člověka za mimořádných situací a etická výchova

První dny školní docházky byly tradičně věnovány projektům, a to Ochraně člověka za mimořádných situací a Etické výchově. V rámci OČMS se prvňáci seznámili s důležitými telefonními čísly a vysvětlili si, kdy jakou pomoc můžou potřebovat. Druháci a třeťáci si povídali o nebezpečných situacích a o tom, jak se jim mohou vyhnout. Nacvičovali také přivolání pomoci a komunikaci s operátorem záchranné služby. Čtvrťáci a páťáci si
procvičovali přivolání pomoci, učili se ošetřovat drobná zranění a seznámili se se základy resuscitace. V etické výchově se všichni žáci učili, jak se mají chovat ke svým spolužákům, ale i k lidem, které tolik neznají. Připomněli jsme si zásady slušného chování a komunikace. Dalším důležitým bodem bylo stanovení pravidel třídy, která chtějí děti dodržovat, aby se jim ve škole dobře pracovalo. Tak doufáme, že se tak stane a čeká nás úspěšný školní rok!