OPATŘENÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY-PŘÁSLAVICE

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomností dětí ve škole a pokud je to možné upřednostnit podání přihlášky bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole (datová schránka(ID: qt9mgvp), email s el. podpisem (skola.praslavice@seznam.cz), osobním podáním ve škole (může být také vhozeno do schránky u hl. vchodu) nebo písemně poštou na adresu školy).

Příjem žádostí proběhne v termínu 1. – 30. dubna 2021

 • Všechny rodiče dětí z MŠ Přáslavice budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky
 • Ostatní prosíme, aby se sami kontaktovali se školou telefonicky na tel. č. 730 595 061

Pokud nemáte možnost vytisknutí formulářů doma, můžete si je vyzvednout v ZŠ

 6. 4. – 7. 4.2021 a ihned je na místě vyplnit (nutno se nahlásit telefonicky předem, bude Vám přidělen čas).

Vezměte si s sebou :

 • Rodný list dítěte
 • Váš občanský průkaz
 • U dětí cizí státní příslušnosti pas s uvedeným druhem pobytu v ČR

Pro ty, kteří budou zasílat vyplněné formuláře poštou, mailem nebo DS:

Formuláře k zápisu, žádost o přijetí, o odklad nebo předčasný nástup najdete na webových stránkách školy v záložce – Budoucí první třída. (Kdo chce žádat o odklad, vyplní Žádost o přijetí i Žádost o odklad).

Zašlete:

 • Žádost o přijetí (+ Žádost o odklad, kdo žádá)
 • Kopii rodného listu dítěte, kopii OP zákonného zástupce
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Kdo má zájem o nepovinný předmět Anglický jazyk – vyplní přihlášku
 • V žádosti o přijetí doplňte do kolonky Jiná sdělení zák. zástupců škole Váš zájem o Školní družinu
 • Zákonný zástupce-žadatel o přijetí dítěte k ZV má právo v průběhu správního řízení ve dnech 20. 4. 2020 – 30. 4. 2020 v době od 7, 30 do 15, 30 hod. po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 • Po obdržení Vaší Žádosti o přijetí vám emailem Vám zašleme registrační číslo
 • O přijetí k základnímu vzdělávání vydává ředitel školy ROZHODNUTÍ do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Podle § 183 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění bude rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání zveřejněno v seznamu přijatých žáků na: www.zspraslavice.cz a informační tabuli před školou pod přiděleným registračním číslem, které obdržíte u zápisu nebo emailem. Písemná forma rozhodnutí o přijetí bude zákonnému zástupci předána: emailem.