O nás

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace
IČ: 750 28 867 DIČ: CZ75028867
Adresa: Přáslavice 18
Adresa Mateřské školy: Přáslavice 246 ( sídliště), Přáslavice 18 (ZŠ)
PSČ: 78354

Zřizovatel školy: Obec Přáslavice
Ředitel školy: Mgr. Eva Šrámková,  sramkova.e@zspraslavice.cz
Vedoucí učitelka MŠ: Eva Spurná,   spurna.e@zspraslavice.cz

Charakteristika školy

Mateřská škola je škola s celodenním provozem. Má čtyři třídy a vlastní školní zahradu.  Z toho dvě třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti  v přízemí Základní školy, kde je využívána zahrada školy.

Budova MŠ stojí na okraji místního sídliště s výhledem do polí, okolní prostředí je klidné, dostatečně vzdálené od rušné  silnice, čisté. Nedaleko se nachází obecní hřiště. K vycházkám do přírody lze využívat polní cesty směrem na Doloplazy a Svésedlice. Směrem na Svésedlice lze dojít k  menšímu hájku, zdatnější turisté mohou dojít podél potůčku až ke svésedlické přehradě nebo využít jako cíl trasy listnatý lesík Vrtov směrem na Mrsklesy. Ve vzdálenosti asi 9 km se nachází Hrubá voda s lyžařským areálem a do 15 km se nachází ZOO na Sv. Kopečku. Tamní les, stejně jako les „Bělá“ mezi Tršicemi a Velkým Újezdem, můžeme využít k přírodovědným poznávacím akcím. Ani do Olomouce, kde navštěvujeme především divadlo, muzeum, Pevnost poznání, památky nebo park, nemáme daleko, asi 10 km. Nedaleko za Olomoucí se nachází Hanácký skanzen v Příkazích a ekologické středisko Sluňákov v Horce n. Moravou. Směrem na Lipník n. Bečvou nemáme daleko na hrad Helfštýn. Město Šternberk nám také nabízí návštěvu hradu nebo Muzea času. Všechny tyto lokality využíváme k pobytu venku, výjezdům a výletům.

Mateřská škola spolupracuje s:

 • rodiči
 • obcí Přáslavice, jejími zájmovými organizacemi (zahrádkáři, hasiči, fotbalový klub, mateřským centrem Motýlek,…)
 • místní knihovnou
 • ZŠ Přáslavice
 • PPP v Olomouci U sportovní haly
 • logopedkou Mgr. Danou Chmelíkovou z Velké Bystřice
 • ekologickými středisky a organizacemi v kraji / Sluňákov, České lesy/

Využíváme také nabídek: policie ČR, hasičského záchranného sboru, vojenského útvaru, umělců z celé ČR, kina Velký Týnec, Divadla hudby Olomouc a dalších.

Vzdělávací cíle MŠ

Hlavními cíli naší práce je:

vytvářet u dětí základy všech klíčových kompetencí důležitých k započetí systematického vzdělávání v klidném, bezpečném, podnětném, pozitivně laděném, estetickém prostředí

naučit děti:

 • žít společně, odpovědně, otevřeně komunikovat, spolupracovat, zvládat řešení konfliktů, respektovat odlišnosti, chápat vzájemnou souvislost a závislost
 • přijímat, zpracovávat a využívat informace, myslet a kriticky hodnotit
 • poznávat hodnoty a orientovat se v nich – zdraví, vztahy, prostředí

Naše Motto:

Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Vyjadřuje skutečnost že:

 • vzdělávání se uskutečňuje při všech činnostech a situacích během každého, celého dne, který dítě prožije v mateřské škole
 • vzdělávání probíhá integrovaně, tzn. prostřednictvím realizace tematických celků zajišťujících rozvoj celé osobnosti dítěte
 • děti se učí chápat svět kolem sebe v souvislostech
 • využíváme předchozích zkušeností a poznatků dětí, na které navazujeme

HISTORIE

Historie Mateřské školy v Přáslavicích sahá až k 7. únoru 1939, kdy Výbor místní péče o mládež podal návrh „aby byla zřízena Mateřská škola v Přáslavicích, která by byla velkým dobrodiním pro všechny rodiče“, říká se v dokumentu, který je uložen v Okresním archivu v Olomouci. Návrh na zřízení Mateřské školy podal Jan Číhal, předseda Rodičovského sdružení při místní škole a paní učitelka Marie Crhová.

Mateřská škola byla zřízena v č. 23, kde je dnes budova obecního úřadu, v prostoru školní jídelny.

V  této budově byla Mateřská škola, dříve dětský útulek, až do roku 1965 a 15. února byla otevřena nová Mateřská škola na Sídlišti č. 246, zadaptovaná z původně bytového domu a zde funguje dodnes. Její kapacita je v současné době 32 dětí.

Od školního roku 2011/2012 byla otevřena další, třetí třída Mateřské školy v budově Základní školy, čímž se rozšířila kapacita Mateřské školy z 32 dětí na 52. Od školního roku 2013/2014 došlo k dalšímu navýšení kapacity Mateřské školy, na 72 dětí, zřízením další, již čtvrté její třídy, taktéž v budově Základní školy. Tyto dvě třídy v budově Základní školy fungují dodnes. Do budovy na sídliště jsou zařazovány mladší děti, starší děti navštěvují třídy v budově Základní školy. K pobytu dětí venku využíváme zahradu MŠ a ZŠ a krásnou přírodu v okolí.

Větší opravy budovy Mateřské školy č. 246: 1996 plynofikace, 2003 zateplení 1. NP, 2004 oprava a nátěr fasády, oprava výdejních místností stravy, 2006 výměna oken, vstupních dveří a vybudování úklidové místnosti,  2018  – 2020 kompletní rekonstrukce topení, podlah, osvětlení, elektřiny, výměna obložení stěn, rekonstrukce provozních místností, modernizace jejich vybavení, výměna dětského nábytku ve všech místnostech. 2021 vybudována přírodní zahrada „Hřiště pod květinou“

Průběžně byly zrekonstruované a nově vybavené i třídy a provozní prostory Mateřské školy v budově Základní školy. Rekonstrukce školní zahrady bude zrealizována v roce 2021.