Cílem vzdělávání na naší škole je žák s dobrým všeobecným přehledem, který je připraven pracovat samostatně  i v týmu a řešit různé problémy.

 

 

Organizační struktura

Organizace školy

V základní škole se vyučuje 1. – 5. ročník.

Ve školním roce 2022/2023 je škola organizována v pěti samostatných třídách.

Materiální a prostorové podmínky

Prostorové a hygienické podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni, postupně byla dokončena výměna všech žákovských lavic a židlí tak, aby splněny požadavky hygienické i bezpečnostní.

 

Rovněž byla dokončena rekonstrukce školní jídelny a navýšení její kapacity na 250 stravovaných.

Školní družina má dvě oddělení, první oddělení je umístěno v rekonstruované vedlejší budově nad učebnou keramiky a druhé oddělení se nachází v učebně II. třídy a je vizuálně odděleno. Dále je v budově k dispozici počítačová učebna s připojením k internetu a 18 pracovními stanicemi, knihovna a dostatek přenosné audiovizuální techniky.

Vybavení školy pomůckami pro výuku na 1. stupni ZŠ je na poměrně dobré úrovni, zejména pestrá nabídka výukových programů v PC učebně umožňuje aplikaci moderních vyučovacích metod.

Pro pobyt dětí venku a pro výuku tělesné výchovy slouží prostorný zatravněný dvůr, sportovní areál a školní hřiště. Tato zařízení byla vybudována ve spolupráci se sdružením rodičů a zřizovatelem školy. Pro výuku pracovních činností slouží školní pozemek, kde byl v rámci enviromentální výchovy vysazen „školní les“. K mimoškolním aktivitám i k výuce je hojně využívána nová keramická dílna s kuchyní.

Učební dokumenty

Ve všech ročnících jsou žáci vyučováni podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Z cizích jazyků je vyučován anglický jazyk v 3.-5. ročníku podle požadované časové dotace. Aktuálně jsou vytvářeny individuální plány pro integrované žáky.

Školní vzdělávací program včetně dodatků naleznete ke stažení v sekci dokumenty ke stažení.

Pracovníci školy

Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání a jsou plně aprobováni pro výuku na 1. stupni ZŠ.

Výuka cizího jazyka je kvalifikovaně zabezpečena učitelkami s požadovanou aprobací pro 1. stupeň.