Cílem vzdělávání na naší škole je žák s dobrým všeobecným přehledem, který je připraven pracovat samostatně  i v týmu a řešit různé problémy.

 

Organizace školy
V základní škole se vyučuje 1. – 5. ročník. Ve školním roce 2023/2024 je škola organizována v pěti samostatných třídách.

Materiální a prostorové podmínky
Prostorové a hygienické podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni, postupně byla dokončena výměna všech žákovských lavic a židlí tak, aby splněny požadavky hygienické i bezpečnostní.

Rovněž byla dokončena rekonstrukce školní jídelny a navýšení její kapacity na 300 stravovaných.
Školní družina má tři oddělení, první oddělení je umístěno v rekonstruované vedlejší budově nad učebnou keramiky, druhé oddělení se nachází v učebně I. třídy a třetí oddělení v učebně II. třídy. Dále je v budově k
dispozici počítačová učebna s připojením k internetu a 18 pracovními stanicemi, knihovna a dostatek přenosné audiovizuální techniky.

Vybavení školy pomůckami pro výuku na 1. stupni ZŠ je na poměrně dobré úrovni, zejména pestrá nabídka výukových programů v PC učebně umožňuje aplikaci moderních vyučovacích metod.
Pro pobyt dětí venku a pro výuku tělesné výchovy slouží prostorný zatravněný dvůr, sportovní areál a školní hřiště. Tato zařízení byla vybudována ve spolupráci se sdružením rodičů a zřizovatelem školy.

K mimoškolním aktivitám i k výuce je hojně využívána nová keramická dílna s kuchyní.

Učební dokumenty
Ve všech ročnících jsou žáci vyučováni podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Z cizích jazyků je vyučován anglický jazyk v 1.-5. ročníku.

Školní vzdělávací naleznete ke stažení v sekci dokumenty ke stažení.