Školská rada

Funkční období současné školní rady: 2021 – 2024

Miroslava Tomaštíková předseda, zástupce zřizovatele
Ing. Jana Doležalová  zástupce pedagogických pracovníků
Miroslava Náhlá DiS.zástupce rodičů

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v ZŠ.