Florbalový kroužek STARS FLORBAL

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. 
Náš florbalový kroužek začíná rozcvičením dětí v podobě různých pohybových her a pomocí základní zjednodušené atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení,
které rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti (pro představu lze uvést například florbalový dribling statický a dynamický, vedení míčku, florbalové slalomy, přihrávky ve dvojicích apod.). Všechny nácviky se trenér snaží provádět zábavnou formou (např. soutěže ve skupinkách). Jednotlivá cvičení na sebe navazují dle základní florbalové metodiky. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti. Tato poslední část baví děti nejvíce. Trenéři rovněž připravují děti na mezi školní florbalové turnaje pro děti ze základních škol, které jsou pro všechny děti odměnou. 
Snažíme se, aby naše kroužky byly pro děti především zábavou a budoval tak u nich kladný vztah ke sportu obecně – to je podle nás správný florbal pro děti.

Vybavení na florbalový kroužek:
 sportovní oblečení do tělocvičny (jako na tělocvik)
 pevná obuv do tělocvičny (nebarvící, minimálně dle požadavků školy na výuku tělesné výchovy)
 florbalová hůl – v prvních hodinách bude mít pan trenér na půjčení erární hole, následně doporučujeme pořídit vlastní, aby si dítě na hůl zvyklo – s výběrem rádi poradíme, můžete objednat na našem e-shopu pro členy klubu a my vybavení doručíme přímo na trénink nebo jiným požadovaným způsobem
 pití
 
Veškeré další tréninkové vybavení a pomůcky na florbalový kroužek zajistíme.

FOTBALOVÝ KROUŽEK-BAV SE FOTBALEM

Přidej se k nám a pojď se s námi bavit fotbalem. Kroužek na ZŠ v Přáslavicích vedeme již 5.rokem a těší se velké oblíbenosti, kroužek je od 6-10 let a navštěvují ho kluci i holky. Kroužek je pro všechny děti, kteří se chtějí vyzkoušet tento nejpopulárnější sport na světě. Být nejlepší není prioritou, talent je pouhou výhodou. Dětem vytváříme kamarádské nestresující prostředí s cílem vybudovat si lásku ke
sportu.

Chodí k nám děti, kteří již hrají závodně fotbal v nějakém klubu či úplní začátečníci, kteří si fotbal vyzkouší, zamilují a pak jejich cesta pokračuje dál do klubového prostředí, což nás vždy velmi těší.

Stále váháš? Přijď si vyzkoušet první trénink ZDARMA!

REGISTRACE A VÍCE INFO NAJDEŠ NA WEBU: www.bavsefotbalem.cz