JÓGA PRO DĚTI

Lekce dětské jógy jsou vedeny zábavnou formou. Nácvik jednotlivých pozic je proložen pohybovými aktivitami, aby se děti mohly vydovádět (některé menší děti i vykřičet). Aby byly lekce pestřejší, využíváme říkanky, jógové karty a různé pomůcky (balonky, zátěžové pytlíky atd.). Obsahem každé lekce je nácvik krátké sestavy (s ohledem na věk dětí). Sestavy se provádí pomalu a plynule, v souladu s dechem.
Cílem kroužku je probudit v dětech zájem o jógu, díky které se nejen posílí, protáhnou a rozhýbají páteř, ale i se časem naučí lepšímu vnímání a ovládání své psychiky.
URČENO PRO:
DÍVKY I CHLAPCE / 1.-3. TŘÍDA ZŠ PŘÁSLAVICE
ČASY KROUŽKU:
STŘEDA 13:30 – 14:15 (děti si lektorka vyzvedává v družině, po skončení kroužku je odvádí do družiny)
CENA KROUŽKU:
800 Kč / POLOLETÍ (poslední lekce proběhne 14.12.2022; v době prázdnin a státních svátků se kroužek nekoná; v případě nemoci lektorky bude lekce nahrazena v náhradním termínu)
PRVNÍ HODINA:
STŘEDA 12.10.2022 – PRVNÍ HODINA JE ZKUŠEBNÍ A JE ZDARMA
S SEBOU:
PODLOŽKA NA CVIČENÍ, SÁLOVÁ OBUV SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU, PITÍ
PŘIHLÁŠKY:
ODEVZDEJTE NA KROUŽKU NEBO MAILEM PŘED ZAHÁJENÍM 2. LEKCE (přihlášky děti dostanou na 1. lekci)
KONTAKT:
Bc. Vlasta Račanská, tel: 774 334 779, mail: vlasta.racanska@seznam.cz

Florbalový kroužek STARS FLORBAL

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. 
Náš florbalový kroužek začíná rozcvičením dětí v podobě různých pohybových her a pomocí základní zjednodušené atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení,
které rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti (pro představu lze uvést například florbalový dribling statický a dynamický, vedení míčku, florbalové slalomy, přihrávky ve dvojicích apod.). Všechny nácviky se trenér snaží provádět zábavnou formou (např. soutěže ve skupinkách). Jednotlivá cvičení na sebe navazují dle základní florbalové metodiky. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti. Tato poslední část baví děti nejvíce. Trenéři rovněž připravují děti na mezi školní florbalové turnaje pro děti ze základních škol, které jsou pro všechny děti odměnou. 
Snažíme se, aby naše kroužky byly pro děti především zábavou a budoval tak u nich kladný vztah ke sportu obecně – to je podle nás správný florbal pro děti.

Vybavení na florbalový kroužek:
 sportovní oblečení do tělocvičny (jako na tělocvik)
 pevná obuv do tělocvičny (nebarvící, minimálně dle požadavků školy na výuku tělesné výchovy)
 florbalová hůl – v prvních hodinách bude mít pan trenér na půjčení erární hole, následně doporučujeme pořídit vlastní, aby si dítě na hůl zvyklo – s výběrem rádi poradíme, můžete objednat na našem e-shopu pro členy klubu a my vybavení doručíme přímo na trénink nebo jiným požadovaným způsobem
 pití
 
Veškeré další tréninkové vybavení a pomůcky na florbalový kroužek zajistíme.